𝐆𝐢𝐚́ 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐮 𝐀𝐪𝐮𝐚 𝐂𝐢𝐭𝐲 Đ𝐚̉𝐨 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠

☘️Quý khách hàng chỉ cần thanh toán 10% sau đó mỗi tháng 1% đến khi nhận nhà hoặc ngân hàng hỗ trợ ☘️

  • 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝟓.𝟓𝐱𝟐𝟎𝐦. 𝐆𝐢𝐚́ 𝟕,𝟔𝐭𝐲̉ – 𝟕,𝟖 tỷ
  • 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝟔𝐱𝟐𝟎𝐦. 𝐆𝐢𝐚́ 𝟖,𝟕𝐭𝐲̉ – 𝟗𝐭𝐲̉
  • 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝟔.𝟓𝐱𝟐𝟎𝐦. 𝐆𝐢𝐚́ 𝟖,𝟗𝐭𝐲̉ – 𝟗,𝟐𝐭𝐲̉
  • 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝟕𝐱𝟐𝟎𝐦. 𝐆𝐢𝐚́ 𝟗,𝟓𝐭𝐲̉ – 𝟏𝟎.𝟐𝐭𝐲̉
  • 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝟖𝐱𝟐𝟎𝐦. 𝐆𝐢𝐚́ 𝟏𝟎,𝟐𝐭𝐲̉ – 𝟏𝟐,𝟓𝐭𝐲̉
  • 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝟖𝐱𝟐𝟐.𝟓𝐦. 𝐆𝐢𝐚́ 𝟏𝟑𝐭𝐲̉ – 𝟏𝟓,𝟓 𝐭𝐲̉
  • 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐬𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝟖𝐱𝟐𝟐.𝟓𝐦. 𝐆𝐢𝐚́ 𝟏𝟏,𝟓𝐭𝐲̉ – 𝟏𝟑𝐭𝐲̉
  • 𝐁𝐢𝐞̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐬𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝟏𝟎𝐱𝟐𝟐.𝟓𝐦. 𝐆𝐢𝐚́ 𝟏𝟒𝐭𝐲̉ – 𝟏𝟓,𝟓𝐭𝐲̉
  • 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐬𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝟏𝟐.𝟓𝐱𝟐𝟎𝐦. 𝐆𝐢𝐚́ 𝟏𝟖𝐭𝐲̉ – 𝟏𝟗𝐭𝐲̉
  • 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ đ𝐨̛𝐧 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝟏𝟖𝐱𝟐𝟎𝐦. 𝐆𝐢𝐚́ 𝟑𝟑𝐭𝐲̉ – 𝟑𝟓𝐭𝐲̉

☑️Tặng Cano trị giá 3.500.000.000 VNĐ

☑️Lixi đầu xuân trị giá 1.000.000.000 VNĐ

☑️Quà tặng lộc xuân – nhân đôi  68 – 79 – 86 – 88 triệu

☑️ Ưu đãi kết nối đến 100.000.000 VNĐ

☑️ Chính Sách Voucher ưu đãi 100.000.000 VNĐ

☑️ Giảm 2% cho Khách hàng Đặt Biệt

☑️ Ưu đãi Novaloyalty trị giá 1-5% giá trị sản phẩm

☑️ Trừ ngay 100.000.000 VNĐ ngay khi KH kí cọc mua

☑️ NH hỗ trợ lên tới 40%. Ân hạn gốc và 0% LS tới khi nhận nhà

Chương trình bán hàng aqua city